EERSTE BEZOEK

Fijn dat u bij ons komt, dank voor uw vertrouwen.
AANMELDEN

Sinds 2006 geldt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Bij aanmelding vragen wij uw Naam Adres Woonplaats (NAW) gegevens. U kunt de aard van de klacht aangeven en eventueel door welke gespecialiseerde fysiotherapeut u behandeld wilt worden.

AFMELDEN

Afspraken, die u niet kunt nakomen, moet u minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Buiten de openingstijden (ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Anders wordt het behandeltarief in rekening gebracht.

EERSTE AFSPRAAK

Met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek brengt de fysiotherapeut uw klacht in kaart. Vervolgens stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Zonodig nemen wij, in overleg, contact op met uw (huis)arts.

Verklaring van toestemming
Bent u een nieuwe patiënt – of bent u eerder geweest maar komt u voor een nieuwe behandeling – dan moet een fysiotherapeut u voordat hij of zij u kan onderzoeken, eerst uw toestemming vragen. Deze ‘Verklaring van toestemming’ is wettelijk verplicht. Wij vragen u deze korte vragenlijst bij de balie in te vullen en te ondertekenen. Zo gaat het niet ten koste van uw behandeltijd. Met dit formulier verklaart u toestemming te hebben gegeven aan de praktijk om:

  • gedurende de looptijd van het traject vrijwillig vragenlijsten door te nemen en
  • onderzoek uit te laten voeren door de therapeuten van de praktijk
  • uitvoering te geven aan het behandelplan zoals besproken met de therapeut
  • gedurende de looptijd van het traject, indien nodig, relevante medische gegevens op te (laten) vragen en rapportages te sturen naar huisarts, arbo-arts, en/of specialist.
HYGIËNE

Wij waarderen het zeer als u:

  • let op persoonlijke hygiëne en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
  • zelf een handdoek meeneemt naar de praktijk.

 

EIGENDOMMEN

Uttien & Vermeer stelt zich niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

 

WAT GEBEURT ER MET UW GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uw toestemming zullen fysiotherapeuten geen gegevens aan derden verstrekken. Hier leest u meer over onze privacyregeling.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de bejegening of behandeling van de fysiotherapeut of een andere medewerker, dan kunt u dit melden bij de receptie. Wij behandelen uw klacht volgens de richtlijnen van de KNGF. Hier leest u meer over onze klachtenregeling.

 

STAGIAIRES

Wij bieden studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om bij ons stage te lopen. De fysiotherapeut begeleidt de stagiaire bij het onderzoeken en behandelen van patiënten.

 

AL ONZE FYSIOTHERAPEUTEN:
  • staan ingeschreven in het BIG-register, de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (zie: big-register). Alleen wie in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermdetitel voeren.
  • zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.
HKZ

Uttien & Vermeer is door Kiwa HKZ gecertificeerd.HKZ betekent Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het is een keurmerk wat aangeeft dat wij intern de zaken goed op orde hebben, de klant principieel centraal stellen en voortdurend werken aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.Jaarlijks beoordeelt een onafhankelijke instelling of de praktijk nog voldoet aan de eisen. Meer weten? Kijk op HKZ

OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK:

Maandag 07:30 uur – 20:00 uur
Dinsdag 07:30 uur – 18:00 uur
Woensdag 07:30 uur – 20:30 uur
Donderdag 07:30 uur – 18:00 uur
Vrijdag 07:30 uur – 18:00 uur
Zaterdag 10:00 uur – 14:00 uur

VOOR HET BEANTWOORDEN VAN UW TELEFOON IS DE ADMINISTRATIE AANWEZIG OP:
Maandag 8:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur
Dinsdag 8:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur
Woensdag 8:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur
Donderdag 8:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur
Vrijdag 8:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur

Op de uren dat de administratie niet aanwezig is, wordt de telefoon alleen op de halve en de hele uren opgenomen, zodat de lopende behandelingen niet gestoord worden.