VOORUITGANG BEREIK JE SAMEN

Het behandelteam van Uttien en Vermeer staat voor u klaar. Lees meer over ons team…

Coronavirus (aangepast 23 maart 2020)

Praktijk Uttien & Vermeer is aangepast geopend voor therapie.

Aanpassingen behandeling praktijk

Op advies van het KNGF (genootschap voor fysiotherapie) en het RIVM hebben wij per direct het behandelbeleid van de praktijk aan moeten passen.

Deze avond (23 maart) heeft de regering, op advies van het RIVM, de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor de behandelingen fysiotherapie. Het KNGF heeft vastgesteld dat behandeling van patiënten die geen symptomen van een coronabesmetting vertonen, niet meer zonder meer mogelijk is.

Het KNGF kwam tot deze conclusie op basis van voortschrijdend inzicht en signalen die er op wijzen, dat het zeer goed mogelijk is dat mensen die (nog) geen symptomen vertonen, toch het virus kunnen overbrengen.

We zullen bij een nieuwe aanmelding voor fysiotherapie als volgt te werk gaan:

De fysiotherapeut beoordeelt telefonisch of online de fysiotherapeutische hulpvraag. De fysiotherapeut screent tijdens dit contact op:

 • Nut behandeling
 • Noodzaak behandeling
 • Risico restschade voor functioneren bij niet behandelen

De fysiotherapeut concludeert na de triage dat:

 1. Uitstel mogelijk is. We behandel dan niet. Een goed alternatief is telefonische of online begeleiding van de therapeut.
 2. Uitstel niet mogelijk. Uitstellen van de behandeling is niet mogelijk in verband met irreversibele achteruitgang van functioneren

Als uitstel van behandeling niet mogelijk is, zal de therapeut een nieuwe controle met u overleggen, namelijk een telefonische ‘triage coronarisico op basis van de symptomenlijst RIVM’ gevolgd door overleg met de verwijzer.

Als de uitkomst van deze tweede triage is dat er veilig kan worden behandeld, voor zowel de patiënt als therapeut, wordt behandeld volgens de al eerder opgestelde hygiëne en veiligheidsmaatregelen in de praktijk.

Voor mensen die momenteel al onder behandeling zijn in de praktijk geldt het volgende:

In het advies van ons genootschap wordt wel de mogelijkheid open gehouden om, behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden, voort te zetten in overleg met de huisarts of medicus. De behandelingen zullen alleen worden verricht, als de juiste beschermingsmiddelen daartoe aanwezig zijn.

Uw behandelend therapeut zal wel eerst met u dezelfde triages doorlopen, zoals hierboven beschreven voor nieuwe patiënten. Hierna zal de therapeut met u overleggen wat wijsheid is in de huidige situatie.

Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en passen de maatregelen aan, als dat nodig is.

Heeft u vragen? U kunt bellen met de praktijk: 033 253 60 59.

Kijkt u voor algemene informatie en adviezen over het coronavirus op de website van het RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Dit bericht is gebaseerd op de door het RIVM en Ministerie van VWS in combinatie met adviezen van het KNGF. Wij willen met deze maatregelen onnodige verspreiding het het virus zien te voorkomen.

Wij adviseren u om uw behandeling uit te stellen tot nader bericht indien u binnen een risico groep valt zoals beschreven door het RIVM.

Let op het volgende voordat u naar uw afspraak komt:

 • Blijf SVP thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
 • Bel de huisarts als klachten verergeren
 • Voelt u zich ziek? Bel de afspraak af en plan een nieuwe in
 • NEEM 2 HANDDOEKEN MEE NAAR DE BEHANDELING (GEEN HANDDOEK = GEEN BEHANDELING)
 • Was uw handen voor en na de behandeling
 • Wij schudden op de praktijk geen handen ter begroeting of afscheid gedurende de geldende maatregelen tegen het Corona virus
 • Heeft u vragen over het coronavirus kijkt u dan op de site van thuisarts en bel eventueel het algemene nummer 0800 – 1351.
 • Informatie van het RIVM over het Coronavirus: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Werkwijze:

Bij Uttien & Vermeer werkt een team van professionals, ieder gespecialiseerd in een eigen gebied.

Als een patiënt voor de eerste keer bij ons binnenkomt, gaan we met elkaar in gesprek. We zorgen voor een prettige sfeer waar u zich thuis voelt. Met elkaar bepalen we hoe wij u kunnen helpen.

Na het intakegesprek volgt een gedegen onderzoek en brengen we de problematiek in kaart. Dit vormt het vertrekpunt voor de behandeling.

Wat het behandelplan bij Uttien & Vermeer ook is: een hoog niveau is vanzelfsprekend. Voor alle fysiotherapeutische specialisaties hebben wij ervaren en toegewijde therapeuten in huis.

MET DE WIDGET VAN QUALIVIEW LATEN WE ZIEN HOE ONZE PATIËNTEN ONZE PRAKTIJK WAARDEREN.”

DE ROUTE NAAR ONZE PRAKTIJK

LET OP: de ingang van de praktijk is op de Oosterinslag en niet op het postadres: Drs. W. van Royenstraat.

MET HET OPENBAAR VERVOER:
Neem vanaf station Hoevelaken, vanuit Amersfoort of Apeldoorn bus 102 richting Hoevelaken en stap uit bij de halte ‘Hofweg’. Loop vanaf de bushalte in de richting van de rotonde en sla rechtsaf de Oosterinlag in. De praktijk bevindt zich in het eerste bedrijfsverzamelgebouw aan uw linkerhand. De deur van nummer 34 is de ingang van de praktijk.

Plan route via Google Maps