VOORUITGANG BEREIK JE SAMEN

Het behandelteam van Uttien en Vermeer staat voor u klaar. Lees meer over ons team…

Corona, 01-04-2022

Na twee jaar met maatregelen geleefd te hebben gaan we in de lente van 2022 weer terug naar het ‘oude normaal’. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, de QR-code hoeft niet meer getoond te worden en de isolatieperiode na een coronabesmetting is verkort. Wij volgen de adviezen van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) voor maatregelen binnen de praktijk.

Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

 • Openingstijden: Er gelden geen sluitingstijden.
 • De 1,5 meter is niet meer verplicht. Het KNGF blijft aanraden om afstand te houden waar mogelijk.
 • Ook het mondkapje hoeft niet meer op. Om kwetsbaren groepen te beschermen raad het KNGF aan persoonlijke beschermingsmiddelen te blijven gebruiken. Het gaat hier om een advies. In principe zijn de mondkapjes binnen de praktijk niet meer verplicht. Als de patiënt vraagt of de therapeut tijdens de behandeling een mondkapje wil dragen, dan zullen wij deze opdoen. Daarnaast werken wij met ‘kwetsbare groepen’ in de praktijk. Ook om deze reden kunnen wij u vragen een mondkapje te dragen of er zelf één dragen. De overheid geeft het volgende advies met betrekking tot gebruik PBM.

De uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van veiligheid voor zorgmedewerkers (besmettingsrisico’s) in geval van (verdenking op) COVID-19 en het voorkomen van introductie of verspreiding van COVID-19 in een zorginstelling of andere zorgsetting. Het RIVM stelt de uitgangspunten vast op grond van een medische-wetenschappelijke risico-inschatting volgens bepaalde systematiek. Hierbij wordt het risico op blootstelling aan en overdracht van COVID-19 beoordeeld op grond van een aantal factoren:

 • Kan een situatie überhaupt leiden tot contact met het virus?
 • Zo ja, hoe vaak is er sprake van dit contact?
 • Wat is de duur van het contact?
 • Wat is de intensiteit van het contact (bijv. afstand)?
 • Worden speciale handelingen verricht aan een patiënt die het risico op overdracht doen toenemen?
 • Hoe beïnvloedt het ziektebeeld van een patiënt de aanwezigheid en hoeveelheid van het virus (‘viral load’), neus/keel versus betrokkenheid diepere luchtwegen?

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?
(Bijgewerkt op 29 september 2021) Sinds de vaccinatie is de kwetsbare groep mensen versmald in vergelijking met de groepen die eerder als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste groepen zijn nu beschermd door vaccinatie en lopen daardoor geen verhoogd risico meer op een ernstig verloop van COVID-19. Er zijn nu twee groepen met een verhoogde kwetsbaarheid:

 • Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 doordat ze niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen. (De ‘oude’ groep mensen, die zich niet laat vaccineren.)
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Het RIVM vraagt ons om voor deze groepen de mondkapjes te blijven gebruiken, vooral omdat de kans bestaat dat deze groepen mensen anders zorg zullen mijden. Dit zijn  de adviezen van het RIVM aan deze groepen.

Werkwijze:

Bij Uttien & Vermeer werkt een team van professionals, ieder gespecialiseerd in een eigen gebied.

Als een patiënt voor de eerste keer bij ons binnenkomt, gaan we met elkaar in gesprek. We zorgen voor een prettige sfeer waar u zich thuis voelt. Met elkaar bepalen we hoe wij u kunnen helpen.

Na het intakegesprek volgt een gedegen onderzoek en brengen we de problematiek in kaart. Dit vormt het vertrekpunt voor de behandeling.

Wat het behandelplan bij Uttien & Vermeer ook is: een hoog niveau is vanzelfsprekend. Voor alle fysiotherapeutische specialisaties hebben wij ervaren en toegewijde therapeuten in huis.

MET DE WIDGET VAN QUALIVIEW LATEN WE ZIEN HOE ONZE PATIËNTEN ONZE PRAKTIJK WAARDEREN.”

DE ROUTE NAAR ONZE PRAKTIJK

LET OP: de ingang van de praktijk is op de Oosterinslag en niet op het postadres: Drs. W. van Royenstraat.

MET HET OPENBAAR VERVOER:
Neem vanaf station Hoevelaken, vanuit Amersfoort of Apeldoorn bus 102 richting Hoevelaken en stap uit bij de halte ‘Hofweg’. Loop vanaf de bushalte in de richting van de rotonde en sla rechtsaf de Oosterinlag in. De praktijk bevindt zich in het eerste bedrijfsverzamelgebouw aan uw linkerhand. De deur van nummer 34 is de ingang van de praktijk.

Plan route via Google Maps